exposities

De exposities starten in mei en duren tot eind augustus
met elke maand een andere exposant.

Vanwege het corona-virus zijn we dit jaar pas op 16 augustus j.l. van start gegaan
en daardoor is het programma van exposities ook verschoven en starten pas op 3 oktober a.s.


| 10-10-2020 | 13:00 | expositie |
Stichting Stille Omgang toont de traditie en geschiedenis van de Stille Omgang.
Vanaf 10 oktober ieder ZATERDAG tot en met 28 november 2020.

bron: De Stille Omgang


De Stille Omgang en het Mirakel van Amsterdam


Op 15 maart 1345, zo vertelt de overlevering, lag een man in een huis aan de Kalverstraat ziek op bed en vreesde te sterven. Hij liet een priester roepen om hem te bedienen en van het Heilig Sacrament (de hostie) te voorzien. Na het nuttigen van de hostie moest de zieke overgeven en werd het braaksel in het brandende haardvuur van zijn kamer geworpen.

De volgende dag bleek dat hij niet alleen de hostie onbeschadigd had uitgebraakt, maar bovendien dat het vuur deze niet had aangetast. Was dat nog niet opmerkelijk genoeg: de hostie die de volgende dag door de priester van de Oude of Nicolaaskerk weer was opgehaald, keerde vanuit de Oude Kerk op wonderbaarlijke wijze in het huis van de man terug. Dit herhaalde zich daarna nog eens tweemaal.

Het gold als een bevestigingsmirakel waarmee werd aangegeven dat men in de verschijnselen de hand Gods diende te herkennen en de plaats waar het eerste mirakel was gebeurd, moest inrichten als heiligdom. De betrokkenen handelden dienovereenkomstig en verbouwden de woning met daarin de haardstede tot een devotie- of bedevaartkapel, de kapel van de Heilige Stede.

naar boven
CCST © 2020 • GaabWeb